Bảng giá dịch vụ tuyển dụng

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để đem đến nền tảng tuyển dụng hiệu quả tốt nhất dành cho khách hàng

Danh mục dịch vụ

Dịch vụ sẵn sàng

Hiển thị hấp dẫn

Hiển thị hấp dẫn

 • Thêm vào giỏ hàng
 • Xem chi tiết dịch vụ
Đẩy tin theo vị trí
750,000 đ/tuần

Tin tuyển dụng sẽ được hiển thị tại vị trí tin hấp dẫn ở trang chủ website và trang chủ việc làm

Xem chi tiết
Hiển thị tốt nhất

Hiển thị tốt nhất

 • Thêm vào giỏ hàng
 • Xem chi tiết dịch vụ
Đẩy tin theo vị trí
900,000 đ/tuần

Tin tuyển dụng sẽ được hiển thị tại vị trí tin tốt nhất ở trang chủ website và trang chủ việc làm

Xem chi tiết
Nhãn hot

Nhãn hot

 • Thêm vào giỏ hàng
 • Xem chi tiết dịch vụ
Tăng hiển thị
240,000 đ/tuần

Tin tuyển dụng được gắn nhãn HOT vào tiêu đề tin

Xem chi tiết
Tiêu đề tô đậm

Tiêu đề tô đậm

 • Thêm vào giỏ hàng
 • Xem chi tiết dịch vụ
Tăng hiển thị
240,000 đ/tuần

Tin tuyển dụng khi hiển thị ở tất cả các trang sẽ có tiêu đề tin màu đỏ

Xem chi tiết
Tô đỏ viền

Tô đỏ viền

 • Thêm vào giỏ hàng
 • Xem chi tiết dịch vụ
Tăng hiển thị
240,000 đ/tuần

Tin tuyển dụng khi hiển thị sẽ có viền tô đậm

Xem chi tiết
Làm mới tin

Làm mới tin

 • Thêm vào giỏ hàng
 • Xem chi tiết dịch vụ
Làm mới

Tin tuyển dụng có thể được làm mới ngay hoặc làm mới theo lịch sẽ được lên sẵn

Xem chi tiết
Bạn chỉ được phép chọn tối đa 5 dịch vụ!
dịch vụ : đ
Đặt hàng
Dịch vụ đã chọn