Gói dịch vụ khuyến mại
Dịch vụ mở CV - tìm kiếm ứng viên
Dịch vụ đăng và hiển thị tin tuyển dụng
Dịch vụ gia tăng hiển thị
Chính sách chiết khấu

1. Gói dịch vụ khuyến mại

Trọn gói dịch vụ đăng tin tuyển dụng và tìm kiếm hồ sơ. Giúp tăng 250% hiệu quả tiếp cận ứng viên, tiết kiệm tối đa chi phí, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn của doanh nghiệp

Gói đăng tin cơ bản

1.000.000 ₫
1.700.000 đ
Dịch vụ bao gồm
Cộng thêm 5 tin tuyển dụng
Tin hiển thị tại vị trí tin hấp dẫn 2 tin
Tin hiển thị tại vị trí tin tốt nhất 1 tin
Tin được gán nhãn HOT 2 tin
Tiêu đề được tô đậm 2 tin
Đẩy tin không giới hạn bằng tay 2 tin
Tặng 10 lượt mở CV (hồ sơ ứng viên)
Gói đăng tin cơ bản
Mô tả

GÓI CƠ BẢN bao gồm trọn gói dịch vụ đăng tin cơ bản

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng sử dụng toàn bộ dịch vụ đi kèm theo gói và thời gian tương ứng.
Bảo hành
Hoàn 1 đổi 1 nếu trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi hoặc tuyển dụng không hiệu quả
Dịch vụ được bảo lưu trong thời gian dài không sử dụng.

Gói đăng tin cơ bản

1.750.000 ₫
3.400.000 đ
Dịch vụ bao gồm
Cộng thêm 5 tin tuyển dụng
Tin hiển thị tại vị trí tin hấp dẫn 2 tin
Tin hiển thị tại vị trí tin tốt nhất 1 tin
Tin được gán nhãn HOT 2 tin
Tiêu đề được tô đậm 2 tin
Đẩy tin không giới hạn bằng tay 2 tin
Tặng 10 lượt mở CV (hồ sơ ứng viên)
Gói đăng tin cơ bản
Mô tả

GÓI CƠ BẢN bao gồm trọn gói dịch vụ đăng tin cơ bản

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng sử dụng toàn bộ dịch vụ đi kèm theo gói và thời gian tương ứng.
Bảo hành
Hoàn 1 đổi 1 nếu trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi hoặc tuyển dụng không hiệu quả
Dịch vụ được bảo lưu trong thời gian dài không sử dụng.

Gói đăng tin cơ bản

2.550.000 ₫
5.100.000 đ
Dịch vụ bao gồm
Cộng thêm 5 tin tuyển dụng
Tin hiển thị tại vị trí tin hấp dẫn 2 tin
Tin hiển thị tại vị trí tin tốt nhất 1 tin
Tin được gán nhãn HOT 2 tin
Tiêu đề được tô đậm 2 tin
Đẩy tin không giới hạn bằng tay 2 tin
Tặng 10 lượt mở CV (hồ sơ ứng viên)
Gói đăng tin cơ bản
Mô tả

GÓI CƠ BẢN bao gồm trọn gói dịch vụ đăng tin cơ bản

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng sử dụng toàn bộ dịch vụ đi kèm theo gói và thời gian tương ứng.
Bảo hành
Hoàn 1 đổi 1 nếu trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi hoặc tuyển dụng không hiệu quả
Dịch vụ được bảo lưu trong thời gian dài không sử dụng.

Gói đăng tin cơ bản

3.400.000 ₫
6.800.000 đ
Dịch vụ bao gồm
Cộng thêm 5 tin tuyển dụng
Tin hiển thị tại vị trí tin hấp dẫn 2 tin
Tin hiển thị tại vị trí tin tốt nhất 1 tin
Tin được gán nhãn HOT 2 tin
Tiêu đề được tô đậm 2 tin
Đẩy tin không giới hạn bằng tay 2 tin
Tặng 10 lượt mở CV (hồ sơ ứng viên)
Gói đăng tin cơ bản
Mô tả

GÓI CƠ BẢN bao gồm trọn gói dịch vụ đăng tin cơ bản

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng sử dụng toàn bộ dịch vụ đi kèm theo gói và thời gian tương ứng.
Bảo hành
Hoàn 1 đổi 1 nếu trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi hoặc tuyển dụng không hiệu quả
Dịch vụ được bảo lưu trong thời gian dài không sử dụng.

Gói đăng tin tiết kiệm

1.750.000 ₫
3.500.000 đ
Dịch vụ bao gồm
Cộng thêm 10 tin tuyển dụng
Tin hiển thị tại vị trí tin hấp dẫn 4 tin
Tin hiển thị tại vị trí tin tốt nhất 2 tin
Tin được gán nhãn HOT 4 tin
Tin được tô đỏ viền 4 tin
Tiêu đề được tô đậm 4 tin
Hệ thống tự động đẩy tin 4 tin
Tặng 20 lượt mở CV (hồ sơ ứng viên)
Gói đăng tin tiết kiệm
Mô tả

GÓI TIẾT KIỆM bao gồm trọn gói dịch vụ đăng tin tiết kiệm, tiếp cận số lượng lớn ứng viên trong thời gian ngắn, tiết kiệm chi phí, thời gian.

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng sử dụng toàn bộ dịch vụ đi kèm theo gói và thời gian tương ứng.
Hỗ trợ 24/7
Bảo hành
Hoàn 1 đổi 1 nếu trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi hoặc tuyển dụng không hiệu quả
Dịch vụ được bảo lưu trong thời gian dài không sử dụng.

Gói đăng tin tiết kiệm

3.500.000 ₫
7.000.000 đ
Dịch vụ bao gồm
Cộng thêm 10 tin tuyển dụng
Tin hiển thị tại vị trí tin hấp dẫn 4 tin
Tin hiển thị tại vị trí tin tốt nhất 2 tin
Tin được gán nhãn HOT 4 tin
Tin được tô đỏ viền 4 tin
Tiêu đề được tô đậm 4 tin
Hệ thống tự động đẩy tin 4 tin
Tặng 20 lượt mở CV (hồ sơ ứng viên)
Gói đăng tin tiết kiệm
Mô tả

GÓI TIẾT KIỆM bao gồm trọn gói dịch vụ đăng tin tiết kiệm, tiếp cận số lượng lớn ứng viên trong thời gian ngắn, tiết kiệm chi phí, thời gian.

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng sử dụng toàn bộ dịch vụ đi kèm theo gói và thời gian tương ứng.
Hỗ trợ 24/7
Bảo hành
Hoàn 1 đổi 1 nếu trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi hoặc tuyển dụng không hiệu quả
Dịch vụ được bảo lưu trong thời gian dài không sử dụng.

Gói đăng tin tiết kiệm

5.250.000 ₫
10.500.000 đ
Dịch vụ bao gồm
Cộng thêm 10 tin tuyển dụng
Tin hiển thị tại vị trí tin hấp dẫn 4 tin
Tin hiển thị tại vị trí tin tốt nhất 2 tin
Tin được gán nhãn HOT 4 tin
Tin được tô đỏ viền 4 tin
Tiêu đề được tô đậm 4 tin
Hệ thống tự động đẩy tin 4 tin
Tặng 20 lượt mở CV (hồ sơ ứng viên)
Gói đăng tin tiết kiệm
Mô tả

GÓI TIẾT KIỆM bao gồm trọn gói dịch vụ đăng tin tiết kiệm, tiếp cận số lượng lớn ứng viên trong thời gian ngắn, tiết kiệm chi phí, thời gian.

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng sử dụng toàn bộ dịch vụ đi kèm theo gói và thời gian tương ứng.
Hỗ trợ 24/7
Bảo hành
Hoàn 1 đổi 1 nếu trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi hoặc tuyển dụng không hiệu quả
Dịch vụ được bảo lưu trong thời gian dài không sử dụng.

Gói đăng tin tiết kiệm

7.000.000 ₫
14.000.000 đ
Dịch vụ bao gồm
Cộng thêm 10 tin tuyển dụng
Tin hiển thị tại vị trí tin hấp dẫn 4 tin
Tin hiển thị tại vị trí tin tốt nhất 2 tin
Tin được gán nhãn HOT 4 tin
Tin được tô đỏ viền 4 tin
Tiêu đề được tô đậm 4 tin
Hệ thống tự động đẩy tin 4 tin
Tặng 20 lượt mở CV (hồ sơ ứng viên)
Gói đăng tin tiết kiệm
Mô tả

GÓI TIẾT KIỆM bao gồm trọn gói dịch vụ đăng tin tiết kiệm, tiếp cận số lượng lớn ứng viên trong thời gian ngắn, tiết kiệm chi phí, thời gian.

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng sử dụng toàn bộ dịch vụ đi kèm theo gói và thời gian tương ứng.
Hỗ trợ 24/7
Bảo hành
Hoàn 1 đổi 1 nếu trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi hoặc tuyển dụng không hiệu quả
Dịch vụ được bảo lưu trong thời gian dài không sử dụng.

Gói đăng tin nâng cao

2.450.000 ₫
4.950.000 đ
Dịch vụ bao gồm
Đăng tin không giới hạn
Tin hiển thị tại vị trí tin hấp dẫn 6 tin
Tin hiển thị tại vị trí tin tốt nhất 3 tin
Tin được gán nhãn HOT 6 tin
Tin được tô đỏ viền 6 tin
Tiêu đề được tô đậm 6 tin
Hệ thống tự động đẩy tin 6 tin
Tặng 30 lượt mở CV (hồ sơ ứng viên)
Gói đăng tin nâng cao
Mô tả

GÓI NÂNG CAO bao gồm trọn gói dịch vụ đăng tin nâng cao. Giao diện đăng tin hấp dẫn, thu hút giúp tiếp cận số lượng lớn ứng viên ngay khi đăng tin, tiết kiệm chi phí, thời gian, đem lại hiệu quả cao trong quá trình tuyển dụng.

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng sử dụng toàn bộ dịch vụ đi kèm theo gói và thời gian tương ứng.
Ưu tiên hỗ trợ, giải đáp ngay khi có lỗi.
Hỗ trợ 24/7
Bảo hành
Hoàn 1 đổi 1 nếu trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi hoặc tuyển dụng không hiệu quả
Dịch vụ được bảo lưu trong thời gian dài không sử dụng.

Gói đăng tin nâng cao

5.000.000 ₫
9.900.000 đ
Dịch vụ bao gồm
Đăng tin không giới hạn
Tin hiển thị tại vị trí tin hấp dẫn 6 tin
Tin hiển thị tại vị trí tin tốt nhất 3 tin
Tin được gán nhãn HOT 6 tin
Tin được tô đỏ viền 6 tin
Tiêu đề được tô đậm 6 tin
Hệ thống tự động đẩy tin 6 tin
Tặng 30 lượt mở CV (hồ sơ ứng viên)
Gói đăng tin nâng cao
Mô tả

GÓI NÂNG CAO bao gồm trọn gói dịch vụ đăng tin nâng cao. Giao diện đăng tin hấp dẫn, thu hút giúp tiếp cận số lượng lớn ứng viên ngay khi đăng tin, tiết kiệm chi phí, thời gian, đem lại hiệu quả cao trong quá trình tuyển dụng.

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng sử dụng toàn bộ dịch vụ đi kèm theo gói và thời gian tương ứng.
Ưu tiên hỗ trợ, giải đáp ngay khi có lỗi.
Hỗ trợ 24/7
Bảo hành
Hoàn 1 đổi 1 nếu trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi hoặc tuyển dụng không hiệu quả
Dịch vụ được bảo lưu trong thời gian dài không sử dụng.

Gói đăng tin nâng cao

7.425.000 ₫
14.850.000 đ
Dịch vụ bao gồm
Đăng tin không giới hạn
Tin hiển thị tại vị trí tin hấp dẫn 6 tin
Tin hiển thị tại vị trí tin tốt nhất 3 tin
Tin được gán nhãn HOT 6 tin
Tin được tô đỏ viền 6 tin
Tiêu đề được tô đậm 6 tin
Hệ thống tự động đẩy tin 6 tin
Tặng 30 lượt mở CV (hồ sơ ứng viên)
Gói đăng tin nâng cao
Mô tả

GÓI NÂNG CAO bao gồm trọn gói dịch vụ đăng tin nâng cao. Giao diện đăng tin hấp dẫn, thu hút giúp tiếp cận số lượng lớn ứng viên ngay khi đăng tin, tiết kiệm chi phí, thời gian, đem lại hiệu quả cao trong quá trình tuyển dụng.

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng sử dụng toàn bộ dịch vụ đi kèm theo gói và thời gian tương ứng.
Ưu tiên hỗ trợ, giải đáp ngay khi có lỗi.
Hỗ trợ 24/7
Bảo hành
Hoàn 1 đổi 1 nếu trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi hoặc tuyển dụng không hiệu quả
Dịch vụ được bảo lưu trong thời gian dài không sử dụng.

Gói đăng tin nâng cao

9.900.000 ₫
19.800.000 đ
Dịch vụ bao gồm
Đăng tin không giới hạn
Tin hiển thị tại vị trí tin hấp dẫn 6 tin
Tin hiển thị tại vị trí tin tốt nhất 3 tin
Tin được gán nhãn HOT 6 tin
Tin được tô đỏ viền 6 tin
Tiêu đề được tô đậm 6 tin
Hệ thống tự động đẩy tin 6 tin
Tặng 30 lượt mở CV (hồ sơ ứng viên)
Gói đăng tin nâng cao
Mô tả

GÓI NÂNG CAO bao gồm trọn gói dịch vụ đăng tin nâng cao. Giao diện đăng tin hấp dẫn, thu hút giúp tiếp cận số lượng lớn ứng viên ngay khi đăng tin, tiết kiệm chi phí, thời gian, đem lại hiệu quả cao trong quá trình tuyển dụng.

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng sử dụng toàn bộ dịch vụ đi kèm theo gói và thời gian tương ứng.
Ưu tiên hỗ trợ, giải đáp ngay khi có lỗi.
Hỗ trợ 24/7
Bảo hành
Hoàn 1 đổi 1 nếu trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi hoặc tuyển dụng không hiệu quả
Dịch vụ được bảo lưu trong thời gian dài không sử dụng.

2. Dịch vụ mở CV - tìm kiếm ứng viên

Dịch vụ nạp Xu để mở hồ sơ ứng viên trong kho ứng viên của 123Job. Chủ động kết nối trực tiếp với ứng viên tiềm năng, gia tăng cơ hội tuyển dụng thành công.

Hot

Gói 1000 xu

725.000 ₫
1 gói / 24 tuần
Tặng kèm
Công cụ Quản lý CV & Quy trình tuyển dụng cơ bản - ATS
Công cụ Search CV Pro
Gói 1000 xu
Mô tả

Dịch vụ mở CV ứng viên trong kho dữ liệu "khổng lồ" của 123job.vn với 1000 xu trong tài khoản.

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng có 1000 xu trong tài khoản để mở CV. Mỗi lượt mở hồ sơ ứng viên sẽ trừ dần số xu trong tài khoản tùy theo chất lượng CV của ứng viên
Bảo hành
Hoàn 50% xu đã dùng với hồ sơ bị sai thông tin liên hệ
Hoàn 20% xu đã dùng với hồ sơ bị sai trạng thái tìm việc
Hot

Gói 2000 xu

1.400.000 ₫
1 gói / 24 tuần
Tặng kèm
Công cụ Quản lý CV & Quy trình tuyển dụng cơ bản - ATS
Công cụ Search CV Pro
Gói 2000 xu
Mô tả

Dịch vụ mở CV ứng viên trong kho dữ liệu "khổng lồ" của 123job.vn với 2000 xu trong tài khoản.

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng có 2000 xu trong tài khoản để mở CV. Mỗi lượt mở hồ sơ ứng viên sẽ trừ dần số xu trong tài khoản tùy theo chất lượng CV của ứng viên
Bảo hành
Hoàn 70% xu đã dùng với hồ sơ bị sai thông tin liên hệ
Hoàn 30% xu đã dùng với hồ sơ bị sai trạng thái tìm việc
Hot

Gói 3000 xu

2.100.000 ₫
1 gói / 24 tuần
Tặng kèm
Công cụ Quản lý CV & Quy trình tuyển dụng cơ bản - ATS
Công cụ Search CV Pro
Gói 3000 xu
Mô tả

Dịch vụ mở CV ứng viên trong kho dữ liệu "khổng lồ" của 123job.vn với 3000 xu trong tài khoản.

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng có 3000 xu trong tài khoản để mở CV. Mỗi lượt mở hồ sơ ứng viên sẽ trừ dần số xu trong tài khoản tùy theo chất lượng CV của ứng viên
Bảo hành
Hoàn 100% xu đã dùng với hồ sơ bị sai thông tin liên hệ
Hoàn 50% xu đã dùng với hồ sơ bị sai trạng thái tìm việc
Hot

Gói 300 cv

2.200.000 ₫
1 gói / 24 tuần
Tặng kèm
Công cụ Quản lý CV & Quy trình tuyển dụng cơ bản - ATS
Công cụ Search CV Pro
Gói 300 cv
Mô tả

Dịch vụ mở 300 CV ứng viên bất kỳ trong kho dữ liệu "khổng lồ" của 123job.vn

Quyền lợi
Nhà tuyển dụng mở được 300 CV bất kỳ trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
Bảo hành
Hoàn lại lượt mở hồ sơ đã dùng với hồ sơ bị sai thông tin liên hệ
Hoàn 15 xu đã dùng với hồ sơ bị sai trạng thái tìm việc

3. Dịch vụ đăng và hiển thị tin tuyển dụng

Cách thức thực hiện đăng tin đơn giản và vị trí hiển thị nổi bật ngay tại trang chủ website. Bạn có thể thêm số lượng ở giỏ hàng nhé!

Hiển thị hấp dẫn
Chiết khấu
Số lượng
Giảm giá
1
0%
3 - 5
10%
trên 10
15%
Gói dịch vụ này sẽ hiển thị tin tuyển dụng tại vị trí tin hấp dẫn ở trang chủ website 123job.vn và trang chủ việc làm
750.000 ₫ / 1 tin / 1 tuần
1.500.000 ₫ / 1 tin / 2 tuần
2.250.000 ₫ / 1 tin / 3 tuần
3.000.000 ₫ / 1 tin / 4 tuần
Quyền lợi
Tin tuyển dụng sẽ được ghim tại vị trí tin hấp dẫn ở trang chủ website và trang chủ việc làm
Hiển thị trên tất cả các tin cơ bản
Hiển thị lên top đầu trang tìm kiếm và trang ngành nghề tương ứng mỗi khi người dùng tìm kiếm hoặc lọc theo tin hấp dẫn
Tiếp cận ngay lập tức với hàng ngàn ứng viên
Gợi ý việc làm khi ứng viên tạo CV
Hệ thống tự động làm mới tin 5 ngày/lần
Bảo hành
Sau thời hạn ghim tin, nếu không có hồ sơ ứng tuyển sẽ tiếp tục được ghim tin tại vị trí đó thêm 1/2 thời gian đã đăng ký.
Mua ngay
Hình ảnh minh họa vị trí
Hiển thị tốt nhất
Chiết khấu
Số lượng
Giảm giá
1
0%
3 - 5
10%
trên 10
15%
Gói dịch vụ này sẽ hiển thị tin tuyển dụng tại vị trí tốt nhất ở trang chủ website 123job.vn và trang chủ việc làm.
900.000 ₫ / 1 tin / 1 tuần
1.800.000 ₫ / 1 tin / 2 tuần
2.700.000 ₫ / 1 tin / 3 tuần
3.600.000 ₫ / 1 tin / 4 tuần
Quyền lợi
Tin tuyển dụng sẽ được ghim tại vị trí tin tốt nhất ở trang chủ website và trang chủ việc làm
Hiển thị trên tất cả các tin cơ bản
Hiển thị lên top đầu trang tìm kiếm và trang ngành mỗi khi người dùng tìm kiếm hoặc lọc theo tin tốt nhất
Tiếp cận ngay lập tức với hàng ngàn ứng viên
Gợi ý việc làm khi ứng viên tạo CV
Hệ thống tự động làm mới tin 3 ngày/lần
Bảo hành
Sau thời hạn ghim tin, nếu không có hồ sơ ứng tuyển sẽ tiếp tục được ghim tin tại vị trí đó tương ứng với thời gian đã đăng ký.
Mua ngay
Hình ảnh minh họa vị trí
4. Dịch vụ gia tăng hiển thị
Chiết khấu
Số lượng
Giảm giá
1
0%
3 - 5
10%
trên 10
15%

Thêm những tính năng gia tăng hiển thị giúp tin tuyển dụng nổi bật hơn với ứng viên. Bạn có thể thêm số lượng ở giỏ hàng nhé!

Hot

Nhãn hot

240.000 ₫
1 gói / 1 tuần
Tin tuyển dụng được gắn nhãn HOT vào tiêu đề tin
Nhãn hot
Mô tả

Tin tuyển dụng được gắn nhãn HOT vào tiêu đề tin

Bảo hành
Hoàn lại 1 lần đăng tin tuyển dụng có gắn nhãn "HOT" vào tiêu đề tin nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị nhãn "HOT".
Hot

Nhãn hot

480.000 ₫
1 gói / 2 tuần
Tin tuyển dụng được gắn nhãn HOT vào tiêu đề tin
Nhãn hot
Mô tả

Tin tuyển dụng được gắn nhãn HOT vào tiêu đề tin

Bảo hành
Hoàn lại 1 lần đăng tin tuyển dụng có gắn nhãn "HOT" vào tiêu đề tin nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị nhãn "HOT".
Hot

Nhãn hot

720.000 ₫
1 gói / 3 tuần
Tin tuyển dụng được gắn nhãn HOT vào tiêu đề tin
Nhãn hot
Mô tả

Tin tuyển dụng được gắn nhãn HOT vào tiêu đề tin

Bảo hành
Hoàn lại 1 lần đăng tin tuyển dụng có gắn nhãn "HOT" vào tiêu đề tin nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị nhãn "HOT".
Hot

Nhãn hot

960.000 ₫
1 gói / 4 tuần
Tin tuyển dụng được gắn nhãn HOT vào tiêu đề tin
Nhãn hot
Mô tả

Tin tuyển dụng được gắn nhãn HOT vào tiêu đề tin

Bảo hành
Hoàn lại 1 lần đăng tin tuyển dụng có gắn nhãn "HOT" vào tiêu đề tin nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị nhãn "HOT".
Hot

Tiêu đề tô đậm

240.000 ₫
1 gói / 1 tuần
Tin tuyển dụng khi hiển thị ở tất cả các trang sẽ có tiêu đề tô đậm
Tiêu đề tô đậm
Mô tả

Tin tuyển dụng khi hiển thị ở tất cả các trang sẽ có tiêu đề tô đậm

Bảo hành
Hoàn lại 1 lần đăng tin tuyển dụng có tô đậm tiêu đề nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị tiêu đề tô đậm.
Hot

Tiêu đề tô đậm

480.000 ₫
1 gói / 2 tuần
Tin tuyển dụng khi hiển thị ở tất cả các trang sẽ có tiêu đề tô đậm
Tiêu đề tô đậm
Mô tả

Tin tuyển dụng khi hiển thị ở tất cả các trang sẽ có tiêu đề tô đậm

Bảo hành
Hoàn lại 1 lần đăng tin tuyển dụng có tô đậm tiêu đề nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị tiêu đề tô đậm.
Hot

Tiêu đề tô đậm

720.000 ₫
1 gói / 3 tuần
Tin tuyển dụng khi hiển thị ở tất cả các trang sẽ có tiêu đề tô đậm
Tiêu đề tô đậm
Mô tả

Tin tuyển dụng khi hiển thị ở tất cả các trang sẽ có tiêu đề tô đậm

Bảo hành
Hoàn lại 1 lần đăng tin tuyển dụng có tô đậm tiêu đề nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị tiêu đề tô đậm.
Hot

Tiêu đề tô đậm

960.000 ₫
1 gói / 4 tuần
Tin tuyển dụng khi hiển thị ở tất cả các trang sẽ có tiêu đề tô đậm
Tiêu đề tô đậm
Mô tả

Tin tuyển dụng khi hiển thị ở tất cả các trang sẽ có tiêu đề tô đậm

Bảo hành
Hoàn lại 1 lần đăng tin tuyển dụng có tô đậm tiêu đề nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị tiêu đề tô đậm.
Hot

Tô đỏ viền

240.000 ₫
1 gói / 1 tuần
Tin tuyển dụng khi hiển thị sẽ có viền tô đỏ
Tô đỏ viền
Mô tả

Tin tuyển dụng khi hiển thị sẽ có viền tô đỏ

Bảo hành
Hoàn lại 1 lần đăng tin tuyển dụng có tô đỏ viền nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị viền đỏ.
Hot

Tô đỏ viền

480.000 ₫
1 gói / 2 tuần
Tin tuyển dụng khi hiển thị sẽ có viền tô đỏ
Tô đỏ viền
Mô tả

Tin tuyển dụng khi hiển thị sẽ có viền tô đỏ

Bảo hành
Hoàn lại 1 lần đăng tin tuyển dụng có tô đỏ viền nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị viền đỏ.
Hot

Tô đỏ viền

720.000 ₫
1 gói / 3 tuần
Tin tuyển dụng khi hiển thị sẽ có viền tô đỏ
Tô đỏ viền
Mô tả

Tin tuyển dụng khi hiển thị sẽ có viền tô đỏ

Bảo hành
Hoàn lại 1 lần đăng tin tuyển dụng có tô đỏ viền nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị viền đỏ.
Hot

Tô đỏ viền

960.000 ₫
1 gói / 4 tuần
Tin tuyển dụng khi hiển thị sẽ có viền tô đỏ
Tô đỏ viền
Mô tả

Tin tuyển dụng khi hiển thị sẽ có viền tô đỏ

Bảo hành
Hoàn lại 1 lần đăng tin tuyển dụng có tô đỏ viền nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị viền đỏ.
Hot

Đẩy tin không giới hạn

250.000 ₫
1 gói / 1 tuần
Đẩy top tin tuyển dụng bằng tay không giới hạn số lần. Lưu ý mỗi lần đẩy top cách nhau tối thiểu 30 phút
Đẩy tin không giới hạn
Mô tả

Đẩy top tin tuyển dụng bằng tay không giới hạn số lần. Lưu ý mỗi lần đẩy top cách nhau tối thiểu 30 phút

Bảo hành
Được đẩy tin không giới hạn trong 4 tuần tiếp theo nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị trên top.
Hot

Đẩy tin không giới hạn

500.000 ₫
1 gói / 2 tuần
Đẩy top tin tuyển dụng bằng tay không giới hạn số lần. Lưu ý mỗi lần đẩy top cách nhau tối thiểu 30 phút
Đẩy tin không giới hạn
Mô tả

Đẩy top tin tuyển dụng bằng tay không giới hạn số lần. Lưu ý mỗi lần đẩy top cách nhau tối thiểu 30 phút

Bảo hành
Được đẩy tin không giới hạn trong 4 tuần tiếp theo nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị trên top.
Hot

Đẩy tin không giới hạn

750.000 ₫
1 gói / 3 tuần
Đẩy top tin tuyển dụng bằng tay không giới hạn số lần. Lưu ý mỗi lần đẩy top cách nhau tối thiểu 30 phút
Đẩy tin không giới hạn
Mô tả

Đẩy top tin tuyển dụng bằng tay không giới hạn số lần. Lưu ý mỗi lần đẩy top cách nhau tối thiểu 30 phút

Bảo hành
Được đẩy tin không giới hạn trong 4 tuần tiếp theo nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị trên top.
Hot

Đẩy tin không giới hạn

1.000.000 ₫
1 gói / 4 tuần
Đẩy top tin tuyển dụng bằng tay không giới hạn số lần. Lưu ý mỗi lần đẩy top cách nhau tối thiểu 30 phút
Đẩy tin không giới hạn
Mô tả

Đẩy top tin tuyển dụng bằng tay không giới hạn số lần. Lưu ý mỗi lần đẩy top cách nhau tối thiểu 30 phút

Bảo hành
Được đẩy tin không giới hạn trong 4 tuần tiếp theo nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị trên top.
Hot

Đẩy tin tự động

250.000 ₫
1 gói / 1 tuần
Tin được đẩy lên top tự động 5 lần/ngày cho 1 tin duy nhất
Đẩy tin tự động
Mô tả

Tin được đẩy lên top tự động 5 lần/ngày cho 1 tin duy nhất

Bảo hành
Được đẩy tin lên top tự động trong 1 tuần tiếp theo nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị trên top.
Hot

Đẩy tin tự động

500.000 ₫
1 gói / 2 tuần
Tin được đẩy lên top tự động 5 lần/ngày cho 1 tin duy nhất
Đẩy tin tự động
Mô tả

Tin được đẩy lên top tự động 5 lần/ngày cho 1 tin duy nhất

Bảo hành
Được đẩy tin lên top tự động trong 1 tuần tiếp theo nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị trên top.
Hot

Đẩy tin tự động

750.000 ₫
1 gói / 3 tuần
Tin được đẩy lên top tự động 5 lần/ngày cho 1 tin duy nhất
Đẩy tin tự động
Mô tả

Tin được đẩy lên top tự động 5 lần/ngày cho 1 tin duy nhất

Bảo hành
Được đẩy tin lên top tự động trong 1 tuần tiếp theo nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị trên top.
Hot

Đẩy tin tự động

1.000.000 ₫
1 gói / 4 tuần
Tin được đẩy lên top tự động 5 lần/ngày cho 1 tin duy nhất
Đẩy tin tự động
Mô tả

Tin được đẩy lên top tự động 5 lần/ngày cho 1 tin duy nhất

Bảo hành
Được đẩy tin lên top tự động trong 1 tuần tiếp theo nếu tin bị lỗi, sai nội dung, không hiển thị trên top.

* Chính sách chiết khấu

Vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin của quý khách để được hưởng nhiều ưu đãi hơn từ chúng tôi nhé!.

CHIẾT KHẤU DÀNH CHO

KHÁCH HÀNG TÁI KÝ

Khách hàng tái kí là là khách hàng đã hoàn tất thanh toán ít nhất 01 đơn hàng trước đây

5% / Giá trị đơn hàng

Chỉ áp dụng chiết khấu với đơn hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 3.300.000đ

CHIẾT KHẤU DÀNH CHO

KHÁCH HÀNG MUA NHIỀU

Áp dụng mức chiết khấu bên dưới với khách hàng mua nhiều gói dịch vụ giống nhau trong một đơn hàng

1. Dịch vụ đăng tin tuyển dụng
Số lượng tin
Mức chiết khấu
1
0%
2
5%
3 - 5
10%
6 - 10
15%
10+
20%
2. Hiển thị tin và gia tăng hiển thị
Số lượng tin
Mức chiết khấu
1
0%
3 - 5
10%
10+
15%
* Lưu ý: Giá chưa bao gồm VAT
Mr. Hưng - Hỗ trợ trực tuyến
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ
Mr. Hưng

123job thường phản hồi trong 5 phút