Hiện tại đang tuyển dụng 9 vị trí

30/05/2022
Hồ Chí Minh: Quận 3
Toàn thời gian cố định
30/05/2022
Hồ Chí Minh: Quận 3
Toàn thời gian cố định
30/12/2021
Hồ Chí Minh: Thủ Đức
Bán thời gian tạm thời
30/12/2021
Hồ Chí Minh: Thủ Đức
Toàn thời gian cố định
30/12/2021
Hồ Chí Minh: Thủ Đức
Toàn thời gian cố định
30/12/2021
Hồ Chí Minh: Quận 2
Toàn thời gian cố định
30/12/2021
Hồ Chí Minh: Bình Thạnh
Toàn thời gian cố định
30/12/2021
Hồ Chí Minh: Thủ Đức
Thực tập
30/12/2021
Hồ Chí Minh: Thủ Đức
Toàn thời gian cố định

Liên hệ


Công ty cổ phần đầu tư phát triển 24hplus
đường 37 Khu đô thị Vạn Phúc City, Quận Thủ Đức, TPHCM