Hiện tại đang tuyển dụng 1 vị trí

20/12/2021
Hải Dương: Chí Linh
Toàn thời gian cố định

Liên hệ


Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư bất động sản thành đông tại chí linh
Lô OLK17, KĐT mới Phía đông TP Chí Linh, Phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương