Giới thiệu


123JOB_T
Năm thành lập
2016
Quy mô công ty
10 - 25
Thời gian làm việc
Thứ 2 - thứ 6

Liên hệ


123job t
Hoàng Mai, Hà Nội